Homo Sapiens – hành trình chinh phục và huỷ diệt trái đất của loài người

Những cuốn sách về lịch sử, liệt kê trong danh mục sách lịch sử hay chỉ cần gắn với chữ "sử" chưa bao giờ nằm trong list sách ưu tiên tìm hiểu của tôi. Nhưng tiến sĩ Harari đã khiến tôi có một cái nhìn khác về lịch sử, thông qua cuốn sách Homo Sapiens - Lược sử loài người của mình. Năm nay là năm 2020 Công Nguyên, tính thêm 1000 Tr.CN vào sẽ
Read More...

Viết cho kỳ nghỉ Tết dài nhất của cháu

Có điều gì đó quen thuộc, điều gì đó từng mang lại những xúc cảm không thể quên, điều gì đó rất thương yêu. Lặp lại như để nhắc nhở ta về những gì mình đang có thật lớn lao biết nhường nào. Mỗi sáng khi các con thức dậy để bắt đầu một ngày mới cũng là lúc ba của chúng đang bán mặt mình ở một khúc đường nào đó, ai mà biết chắc được, trên quãng…
Read More...

Chúng ta đều là kẻ xấu trong câu chuyện của người khác.

Ngày còn học cấp hai, tôi có tham gia học nhóm. Nhóm tôi có 3 người: 2 khá, 1 yếu và tôi may mắn là 1 trong 2 bạn khá. Hôm làm bài kiểm tra hết học kỳ, bạn khá kia đã cho bạn yếu chép bài và bị giáo viên nhắc. Tối hôm đó tôi đến nhà bạn đó khi đang bữa cơm, tôi đứng cổng chờ và nghe bạn ấy kể với bố mẹ rằng: tôi đã cho bạn kia chép bài... Ngày ấy…
Read More...

Bàn về “Thành thực” trong Nho giáo

Khổng Tử nói: Đại đạo phổ biến thực hành trong thiên hạ có năm mà thực hành những đại đạo này có ba. Chính là đạo: “Đạo quân thần, đạo cha con, đạo phu phụ, đạo huynh đệ, đạo giao thiệp với bằng hữu”. Năm loại này chính là đại đạo chung trong thiên hạ. Ba loại “trí tuệ, nhân ái và dũng cảm” chính là mỹ đức trong thiên hạ. Mà phương pháp thực hành…
Read More...