Sách có một hình thái xã hội của riêng nó

Khi một nhóm người có những mối liên hệ nào đó với nhau sẽ tạo thành một tổ chức xã hội. Điều này liệu có đúng với sách? Một nhóm những cuốn sách có liên hệ với nhau sẽ tạo thành điều gì? Tôi chưa biết gọi nó là gì.

Nhưng tôi tin rằng những cuốn có những mối liên hệ với nhau theo cách này hoặc cách khác. Ví dụ như cuốn “Lời hứa về một cây bút chì” của Adam Braun (AB).

Khi tôi muốn tìm hiểu về “đổi mới, sáng tạo”, tôi đã đọc một cuốn sách viết về Steve Jobs của Carmine Gallo. Cách viết của ông đã khiến tôi tò mò về “thuyết trình, hùng biện” – một kỹ năng khác mà tôi thực sự yếu kém. Tôi tìm đọc cuốn “Hùng biện kiểu TED” do ông viết. Cuốn này tiếp tục khơi gợi những khái niệm về “nghệ thuật kể chuyện”, rồi nó dẫn tôi đến cuốn “Bí mật của người kể chuyện” của ông.

Một lần nữa, “Bí mật của người kể chuyện” lại làm nhiệm vụ dẫn dắt trí tò mò cả tôi tới Adam Braun cùng câu chuyện của anh ấy. Đó là lý do mà bài post này xuất hiện với tấm hình cuốn sách “Lời hứa về một cây bút chì”. Những cuốn sách đã liên hệ với nhau theo cách như thế.

Có ai đó đã nói rằng: Nếu bạn làm thay đổi cuộc đời của 10 người trở nên tốt đẹp hơn, mỗi người đó lại thay đổi 10 người nữa, ó nghĩa bạn đã thay đổi 100 người. 100 người đó tiếp tục thay đổi 1000 người, và trong khoảng vài thế hệ, cả 7 tỉ con người trên trái đất sẽ trở nên tốt đẹp. Vậy là bạn đã thay đổi thế giới này chỉ bằng việc giúp đỡ cho 10 người lúc đầu.

Câu chuyện của AB trong “Lời hứa về một cây bút chì” là một câu chuyện đầy cảm xúc như vậy. Và chẳng có con đường nào dẫn đến thay đổi lại bền vững bằng con đường giáo dục. Bạn cho cá, sẽ giúp người ta có cá ăn một bữa. Bạn cho cần và dạy cách câu cá, họ sẽ có cá ăn một đời.

Câu chuyện của AB còn truyền được một nguồn năng lượng tích cực, khiến tôi không chỉ thích thú, tâm đắc, mà còn thúc đẩy tôi dẫn đến hành động. Tôi đã tham gia ủng hộ một dự án xây dựng trường học tương tự như quỹ “Bút chì hứa hẹn”, nhưng ở Việt Nam, có tên là Sức mạnh 2000 – Tiền lẻ mỗi ngày Xây ngay nghìn trường mới.

Tôi tin rằng, với hành động nhỏ này, có một ngôi trường mới sẽ được dựng lên. Ngôi trường sẽ xây lên những ước mơ của hàng chục học sinh, giúp họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau này.

Sách tồn tại những kết nối với nhau, và nó còn giúp kết nối những con người sát lại gần nhau hơn. Con người là sinh vật có đời sống xã hội cao nhất, nhờ có sách, sẽ ngày càng trở nên gắn kết hơn, sẽ giúp đỡ nhau để phát triển cao hơn nữa. (Lẽ nào lại không thể!)

Comments are closed.