Khoảng trống


Chúng ta ai cũng có những khoảng trống nào đó bên trong mình. Khoảng trống tâm hồn, khoảng trống tri thức, khoảng trống tính cách, … khoảng trống không tên. Chỉ là ta có nhận ra hay không thôi.

Thường thì ít người nhận ra chúng. Họ luôn nghĩ mình là phiên bản hoàn chỉnh nhất của mình rồi. Cho đến khi họ bắt gặp một ai đó, một khung cảnh nào đó, một tình huống nào đó khiến họ khựng lại. Họ bỗng cảm thấy có phần nào đó được lấp đầy, một cách vô thức.

Những bức tranh, poster, banner nào chứa khoảng trống sẽ thu hút cái nhìn của bạn lâu hơn. Tâm trí và sự hiểu biết của bạn cần nó để nghỉ ngơi. Nó nghỉ ở khoảng trống đó và vẽ trong đầu mình những thứ mà nó muốn, nó thích.

Những bài hát, những bản nhạc đều chứa những những khoảng trống cần thiết để người nghe được nghỉ. Nghỉ để có thời gian thẩm thấu ca từ, giai điệu của đoạn trước. Nghỉ để phán đoán những gì ở phần tiếp theo.

Giá sách được sắp xếp chừa ra một khoảng trống luôn cuốn hút bạn bước đến. Bởi nó đồng điệu với con người bạn. Bạn đến đó với ý nghĩ giá sách này cần được lấp đầy. Bạn bước đến bởi bạn muốn được lấp đầy một khoảng trống nào đó trong bạn. Rồi bạn ngồi đó. Bạn làm đầy cho giá sách. Giá sách sẽ làm đầy tri thức và cảm xúc trong bạn.

Giờ bạn biết trong mình có nhiều khoảng trống. Bạn không biết là trống thứ gì. Nhưng bạn chấp nhận mình còn thiếu. Điều đó khiến bạn mở lòng hơn, cầu thị hơn. Điều đó khiến mọi người bạn gặp sẽ cảm nhận được phần thiếu đó và sẵn sàng giúp bạn lấp đầy.

Giờ bạn sẽ tạo ra cho mình thêm nhiều phần trống. Bởi bạn biết rằng không hoàn hảo mới là điều tuyệt vời nhất của mình.

Comments are closed.